Wi-Fi Channel and DFS Logo

รู้จัก Wi-Fi Channel & DFS

บทความนี้เราจะมารู้จัก Wi-Fi Channel คืออะไร Wi-Fi ใช้ย่านความถี่ช่วงไหนบ้าง DFS Channel คืออะไร ทำงานยังไง ทำไมเราถึงต้องให้ความสนใจกับช่องนี้ ช่องสัญญาณ (Wi-Fi Channel) Channel หรือ ช่องสัญญาณ เป็นพื้นฐานของการสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ (Radio Frequency) เช่นวิทยุ AM/FM Walkie Talkie หรือตัว Wi-Fi เองก็อาศัยช่องสัญญาณในการทำงาน แค่ใช้ต่างย่านความถี่กัน Wi-Fi ทำงานในย่านความถี่… Read More »รู้จัก Wi-Fi Channel & DFS

Channel Interference Logo

Channel Interference ศัตรูตัวฉกาจของ Wi-Fi

บทความนี้จะมาทำความรู้จักกับ Channel Interference ศัตรูตัวสำคัญของ Wi-Fi กันครับ Channel Interference (CI) หรือการรบกวนของช่องสัญญาณ เรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายประมาณ Lord Voldemort ที่ลดประสิทธิภาพของ Wi-Fi ได้ชัดเจน จุดไหนที่มี CI สูง ให้มั่นได้เลยว่าจุดนั้นจะมีปัญหาโดยเฉพาะจุดที่มีคนใช้เยอะๆ (High Density) แล้วต้นตอของล่ะ CI มาจากไหน ไม่ใกล้ไม่ไกลเลย เพราะมาจาก AP ตัวอื่นๆรอบๆตัวเรานั่นแหละครับ  ก่อนเข้าเรื่องผมขอเกริ่นหลักการทำงานของ… Read More »Channel Interference ศัตรูตัวฉกาจของ Wi-Fi

Logo Banner

รู้จัก Signal Strength & SNR

รู้จัก Signal Strength & SNR วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Signal Strength ต่างๆเช่น RSSI SNR กันครับ  Signal Strength Wi-Fi ใช้ RF (Radio Frequency) ในการสื่อสารซึ่งจะมีลักษณะเป็น Waveform หรือเป็นคลื่นตามภาพข้างล่าง Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EM-Wave.gif ดูเผินๆแล้วคำว่า Signal Strength ถ้าแปลตรงตัวคือเน็ตแรงหรือเปล่า ไม่ใช่นะครับ โดยภาษาที่เราใช้กัน… Read More »รู้จัก Signal Strength & SNR

เปลี่ยน iphone ipad Airport Utility ให้เป็น Wi-Fi Scanner

เปลี่ยน iPhone/iPad AirPort Utility ให้เป็น Wi-Fi Scanner

AirPort Utility เป็น Official แอ๊พของ Apple เดิมมีไว้ใช้จัดการอุปกรณ์ Apple Airport Wireless Router เช่น Airport Extreme, Airport Express, หรือ Time Capsule แต่เราจะลองมา เปลี่ยน AirPort Utility ให้เป็น Wi-Fi Scanner ดูครับ ใครใช้ iPhone หรือ… Read More »เปลี่ยน iPhone/iPad AirPort Utility ให้เป็น Wi-Fi Scanner

Wi-Fi คืออะไร

Wi-Fi คืออะไร Wireless LAN (WLAN) หรือ Wi-Fi หรือ WiFi คือเทคโนโลยีโครงข่ายไร้สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 หลายคนเข้าใจผิดว่าชื่อนี้ย่อมาจาก Wireless Fidelity แต่จริงๆแล้วเป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance องค์กรนี้เดิมเคยใช้ชื่อ Wireless Ethernet Compatibility Alliance หรือ WECA ซึ่งทำหน้าที่ทดสอบและรับรองอุปกรณ์ wireless ต่างรุ่นต่างยี่ห้อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ภายใต้มาตรฐานของ IEEE 802.11… Read More »Wi-Fi คืออะไร